"The King with My Face" Full Movie
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : The King with My Face

Genre : Drama, Action

Cast : Li Ching (Princess Kue Qi (Kingdom Cai)), Shin Young-kyun (Emperor Hung Wai/Shing An), Shen Yi (Concubine Gi Chin), Kim Seung-ho (Lord Tau Po Bei), Huang Chung-Hsin (Lord Wan Tsu Yuan), Cheng Miu (Shing Tien Kuei), Shum Lo (Lord Yuen), Fan Mei-Sheng (Wan Chao), Ou-Yang Sha-Fei (Empress Wei), Yau Ching (Ru Hui), Lily Li Li-Li (Sin Er), Chiu Hung (Shing An's foster brother), Cheng Lui (Chou Yuen)

Movie Plot : THE KING WITH MY FACE (1967) offers a well-produced Shaw Bros. variation on Alexandre Dumas' famous tale, "The Man in the Iron Mask."

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy